Súvisiace materiály

Priamky a uhly

Lekcia sa skladá z

Body ležiace na priamke

Priamky, polpriamky a úsečky

Príklady uhlov

Ako odmerať uhol?

Ako zostrojiť uhol?

Rysovanie uhla

Ako dostať zo štvorca deväťuholník?

Hra s postrekovačmi

Kozy

Vitajte v Rovine

Rovina