Súvisiace materiály

Rovnobežné a kolmé priamky

Lekcia sa skladá z

Rovnobežné priamky

Hľadanie rovnobežných priamok

Smernice rovnobežných priamok

Smernice rovnobežných priamok

Hľadanie rovnobežnej priamky

Rovnobežné priamky

Kolmé priamky

Smernice kolmých priamok

Nájdenie kolmej priamky

Kolmé priamky

Kolmé priamky

Rovnobežné a kolmé priamky

Rovnobežné a kolmé priamky

Pravouhlý trojuholník

Os úsečky

Zostrojenie osi úsečky

Os úsečky

Obsah trojuholníka