Súvisiace materiály

Pohyb telies v kvapaline

Lekcia sa skladá z

Viskozita kvapaliny

Laminárne prúdenie pri stene, medzná vrstva

Reynoldsov pokus - laminárne prúdenie a turbulentné prúdenie

Priemerná rýchlosť a kolísanie rýchlosti kvapalín

Laminárne prúdenie a pohyb gule

Stokesov zákon

Odpor telies pri vysokých rýchlostiach