Súvisiace materiály

Pohyb telies v kvapaline

Lekcia sa skladá z

Viskozita kvapaliny

Sila viskozity

Viskozita kvapaliny

Laminárne prúdenie pri stene, medzná vrstva

Laminárne prúdenie pri stene, medzná vrstva

Reynoldsov  pokus

Reynoldsov pokus - laminárne prúdenie a turbulentné prúdenie

Rýchlosť turbulentného prúdenia

Priemerná rýchlosť a kolísanie rýchlosti kvapalín

Obtekanie

Laminárne prúdenie a pohyb gule

Stokesov zákon

Stokesov zákon

Stokesov zákon

Prúdenia pri vysokom Reynoldsovom čísle

Odpor telies pri vysokých rýchlostiach

Odpor telies pri vysokých rýchlostiach