Súvisiace materiály

Riešenie úloh s percentami

Lekcia sa skladá z

Ceny

Koeficient percentuálnej zmeny - nárast

Predaj

Koeficient percentuálnej zmeny - pokles

Percentuálny pokles ceny

Percentuálna zmena obsahu

Celkový percentuálny pokles

Celková percentuálna zmena

Určenie pôvodnej hodnoty

Spätná percentuálna zmena

Cena lístka

Percentuálna zmena v skutočnom živote

Predajca áut

Percentuálny zisk z ceny počítača

Zisk z blúzky

Nákupná cena bicykla

Percentuálne zisky