Súvisiace materiály

Prechodné prvky

Lekcia sa skladá z

Umiestnenie v periodickej sústave

Ióny prechodných kovov

Farebné zlúčeniny

Prechodné kovy ako katalyzátory

Ďalšie použitie prechodných kovov

Fyzikálne vlastnosti