Súvisiace materiály

Výber vzorky

Lekcia sa skladá z

Príklady štatistických súborov

Štatistický súbor a vzorka

Traja slepí muži

Starý indický príbeh

Výber ako metóda odhadu

Výber

Výberový priestor

Štatistické súbory a možné výberové priestory

Nedostatočné pokrytie a nadmerné pokrytie výberového priestoru

Nezahrnuté skupiny štatistického súboru

Výberový priestor blízky k štatistickému súboru

Výberový priestor

Kolónia tučniakov

Náhodný výber pomocou kalkulačky

Náhodné celé čísla

Náhodný výber

Náhodné čísla

Basketbaloví hráči

Vzorka študentov

Zamestnanci spoločnosti Ginger

Dotazník

Prieskumy

Kvalita prieskumu

Zdroje skreslenia

Výber respondentov