Súvisiace materiály

Jadrové žiarenie

Lekcia sa skladá z

Vzájomné pôsobenie s magnetickým poľom

Alfa premena

Prírodný uhlík

Vlastnosti β žiarenia

Rozsah žiarenia

Vlastnosti γ žiarenia

Prirodzená rádioaktivita

Aktíniový rad

Thóriový rad

Neptúniový rad

Uránový rad

Rádioaktívny rad

β+ žiarenie