Súvisiace materiály

Použitie pojmov týkajúcich sa pravdepodobnosti

Lekcia sa skladá z

Usporiadaná dvojica čísel

Výsledok náhodného pokusu

Náhodný pokus

Minca a kocka

Zelená kocka a modrá kocka

Hod kockou

Kocka

Červená kocka a modrá kocka

Výber s opakovaním

Vyťahovanie cukríkov

Výber bez opakovania

Istá, nemožná alebo komplementárna

Komplementárna udalosť

Hľadanie komplementárnej udalosti

Strieborné a zlaté mince

Ťahanie kariet

Pravdepodobnosť