Súvisiace materiály

Použitie pojmov týkajúcich sa pravdepodobnosti

Lekcia sa skladá z

Výsledok náhodného pokusu

Všetky výsledky náhodného pokusu

Náhodná udalosť

Výber

Istá udalosť, nemožná udalosť, komplementárna udalosť

Pravdepodobnosť