Materiál patrí do

pH ako všeobecná miera kyslosti