Súvisiace materiály

Rádioaktívne žiarenie

Lekcia sa skladá z

Žiarenie

Jav žiarenia

Typy žiarenia

Jav žiarenia

Jav žiarenia

α častice

Odvodenie vzorca

Identifikácia lúčov

Žiarenie

Vzájomné pôsobenie medzi žiarením a hmotou

Vzájomné pôsobenie medzi žiarením a hmotou

Rozpad uránu

Energia rozpadu

α rozpad

β rozpad

Energia beta častíc

β rozpad

Rozpad uránu

Rádioaktívny rad

Rádioaktívny rad

Rádioaktívny rad

Rádioaktívny rad

Využitie žiarenia

Jadrové žiarenie a živé organizmy

Jadrové žiarenie a živé organizmy

Jadrové žiarenie a živé organizmy