Súvisiace materiály

Reakcie kyselín a zásad

Lekcia sa skladá z

Oxidy v našom okolí

Reakcie oxidov s vodou

Rozpúšťanie oxidu sodného vo vode

Reakcie oxidov s vodou

Roztok hydroxidu vápenatého

Účinok kyseliny sírovej na oxid meďnatý

Vlastnosti zásadotvorných oxidov

Základné vlastnosti oxidov kovov

Acidobázické indikátory

Kyselinotvorné oxidy

Reakcia medzi oxidom uhličitým a hydroxidom sodným

Reakcia hydroxidu sodného s oxidom uhličitým

Predpovedanie chemických vlastností oxidov

Zložka vaječnej škrupiny

Reakcia uhličitanu vápenatého a kyseliny chlorovodíkovej

Vaječná škrupina

Hydrogensoli

Reakcia kyselín s uhličitanmi alebo hydrogenuhličitanmi

Sóda bikarbóna

Reakcia kyselín s amoniakom

Reakcia kyseliny s amoniakom

Výskyt oxidov v prírode

Získavanie oxidov