Materiál patrí do

Prokaryotické organizmy, prvoky, riasy a huby