Súvisiace materiály

Siete telies

Lekcia sa skladá z

Kvádre

Panoráma Hranolova

Siete kvádrov

Kvádre a ich siete

Najkratšia cesta

Pozmenenie konštrukcie

Kocky a ich siete

Emanuelove kocky

Yoko si upratuje izbu

Hranoly

Útvary, ktoré sú hranolmi

Hranoly a ich siete

Hranoly – 2-rozmerná reprezentácia

Rysovanie hranolov

Zostrojenie hranola

Siete hranolov