Materiál patrí do

Ohyb a interferencia mechanických vĺn