Súvisiace materiály

Ohyb a interferencia mechanických vĺn

Lekcia sa skladá z

Ohyb vlnenia na hrane

Ohyb vlnenia na štrbine

Interferencia vlnenia

Interferenčný obrazec

Vlnenie na vodnej hladine

Stojaté vlnenie

Viaceré vlny