Súvisiace materiály

Rast a vývin organizmu

Lekcia sa skladá z

Rast a vývin organizmu

Rast u ľudí a iných organizmov

Hormonálna regulácia rastu a vývoja u ľudí

Puberta u dievčat

Stavba prsníka

Puberta u chlapcov

Hormonálna regulácia v puberte