Súvisiace materiály

Pojem homeostáza

Lekcia sa skladá z

Vnútorné prostredie organizmu

Homeostáza - stabilita vnútorného prostredia

Úloha nervovej sústavy v homeostáze

Ako fungujú mechanizmy homeostázy - hladina vápnika v krvi

Negatívna spätná väzba - objem krvi

Pozitívna spätná väzba - zrážanie krvi