Súvisiace materiály

Život na súši

Lekcia sa skladá z

Podmienky suchozemského a vodného prostredia

Typické vlastnosti suchozemského a vodného prostredia

Život na súši a vo vode

Prispôsobenie životu na súši

Ako sa organizmy prispôsobili životu na súši

Prispôsobenie suchozemským podmienkam

Rastlinné štruktúry

Prieduchy

Epidermálne pletivo

Vodivé pletivo a podporné pletivo

Korene

Vplyv suchozemských rastlín na biosféru

Prispôsobenie rastlín životu na súši

Úloha transpirácie

Prispôsobenie rastlín životu v suchozemskom prostredí

Prispôsobenie hmyzu životu na súši

Prispôsobenie hmyzu, ktoré je nevyhnutné pre život na súši

Prispôsobenie hmyzu na život v suchozemskom prostredí

Prispôsobenie plazov a obojživelníkov životu na súši

Typické prispôsobenie plazov a obojživelníkov životu na súši

Púštne krokodíly

Prispôsobenie vtákov na lietanie

Typické prispôsobenie vtákov na lietanie

Dážďovník