Súvisiace materiály

Život na súši

Lekcia sa skladá z

Rozdiely medzi suchozemským a vodným prostredím

Život na súši

Prispôsobenie plazov a obojživelníkov životu na súši

Prispôsobenie vtákov na lietanie