Súvisiace materiály

Merná tepelná kapacita

Lekcia sa skladá z

Nultý termodynamický zákon

Nultý termodynamický zákon

Zohrievanie vody a glycerínu

Zohrievanie látky

Merná tepelná kapacita

Merná tepelná kapacita

Ako funguje radiátor

Radiátor

Tepelná rovnováha

Tepelná rovnováha

Ako vypočítať mernú tepelnú kapacitu látky

Meranie mernej tepelnej kapacity

Meranie mernej tepelnej kapacity