Súvisiace materiály

Merná tepelná kapacita

Lekcia sa skladá z

Nultý termodynamický zákon

Zohrievanie látky

Merná tepelná kapacita

Radiátor

Tepelná rovnováha

Meranie mernej tepelnej kapacity