Súvisiace materiály

Koncentrácia

Lekcia sa skladá z

Klasifikácia zmesí

Homogénne a heterogénne zmesi

Koloidný roztok

Tyndallov efekt

Koloidy okolo nás

Koloidné roztoky

Nasýtené a nenasýtené roztoky

Vplyv teploty na rozpustnosť plynov

Rozpustnosť

Čo je to koncentrácia?

Jednotka koncentrácie

Koncentrácia (1)

Koncentrácia (2)

Príprava štandardného roztoku

Príprava roztokov danej koncentrácie

Odvodenie rovnice pre hmotnosť látky

Koncentrácia v každodennom živote

Koncentrácia roztokov po zriedení

Riedenie koncentrovaných roztokov

Koncentrácia zmiešaných roztokov

Koncentrácia iónov v roztoku

Koncentrácia iónov v roztoku

Metóda titrácie

Chloridový ión prítomný v morskej vode

Určovanie koncentrácie roztoku pomocou titrácie

Výpočet množstva reaktantu a produktu reakcií, ktoré prebiehajú v roztoku

Výpočet hmotnostného percenta

Hmotnostné percento

Hmotnostné percento