Súvisiace materiály

Skupenstvá hmoty

Lekcia sa skladá z

Tuhé, kvapalné a plynné skupenstvá

Kinetická teória

Vlastnosti plynov

Vlastnosti kvapalín

Vlastnosti tuhých látok

Plazma - štvrté skupenstvo hmoty