Súvisiace materiály

Skupenstvá hmoty

Lekcia sa skladá z

Voda v rôznych skupenstvách

Tuhé látky

Kvapaliny

Plyny

Tuhé, kvapalné a plynné skupenstvá

Skupenstvá

Kinetická teória plynov

Kinetická teória kvapalín

Kinetická teória tuhých látok

Kinetická teória

Kinetický model plynu

Vlastnosti plynov z mikroskopického pohľadu

Vlastnosti plynov

Hustota, stlačiteľnosť, tvar a objem

Povrchové napätie

Difúzia a viskozita

Vlastnosti kvapalín

Viskozita

Vlastnosti tuhých látok z mikroskopického pohľadu

Kryštalické látky

Vlastnosti tuhých látok

Vysokotepelná plazma

Studená plazma

Plazma: štvrté skupenstvo hmoty