Materiál patrí do

Obsahy rovinných útvarov. Časť I.