Súvisiace materiály

Objemy podobných telies

Lekcia sa skladá z

Podobné telesá

Podobné hranoly a ihlany

Podobné gule, valce a kužele

Vzťah medzi objemami podobných telies

Hľadanie objemov telies

Podobné telesá a ich objemy