Súvisiace materiály

Grafické riešenie nerovníc. Časť II.

Lekcia sa skladá z

Porovnávanie polohy grafov funkcií

Body a grafy funkcií

Grafy funkcií

Oblasti v rovine

Delenie roviny podľa grafov funkcií

Nerovnice a oblasti v rovine

Opisovanie oblastí v rovine pomocou nerovníc

Hľadanie grafického riešenia nerovnice

Grafické riešenie nerovníc

Hľadanie grafického riešenia nerovníc

Riešenie sústavy nerovníc

Sústavy cvičení