Súvisiace materiály

Grafické riešenie nerovníc. Časť II.

Lekcia sa skladá z

Grafy funkcií

Delenie roviny podľa grafu funkcie

Oblasti v rovine a nerovnice

Grafické riešenia nerovníc

Hľadanie grafického riešenia nerovníc

Ďalšie úlohy