Materiál patrí do

Grafické riešenie rovníc. Časť II.