Súvisiace materiály

Grafické riešenie rovníc. Časť II.

Lekcia sa skladá z

Hľadanie približného riešenia rovnice

Všeobecné rovnice s jednou premennou

Rovnice s jednou premennou

Rovnobežné priamky

Počet riešení

Je táto cesta bezpečná?

Sústava rovníc

Riešenie sústavy rovníc

Sústavy zložitejších rovníc

LORAN

Navigácia s dlhým dosahom