Súvisiace materiály

Grafické riešenie rovníc. Časť II.

Lekcia sa skladá z

Všeobecné rovnice s jednou premennou

Existujú nejaké riešenia?

Riešenie sústavy rovníc

Sústavy zložitejších rovníc

Navigácia s dlhým dosahom

Rovnice s jednou premennou