Súvisiace materiály

Koeficient šikmosti

Lekcia sa skladá z

Frekvenčná tabuľka a histogram

Histogram

Tri typické tvary histogramov

Šikmosť

Typ šikmosti

Modálne a mediánové koeficienty šikmosti

Pearsonov koeficient šikmosti

Zistenie typu šikmosti z 5 charakteristických čísel opisnej štatistiky

Šikmosť a 5 charakteristických čísel opisnej štatistiky

5 charakteristických čísel opisnej štatistiky skupiny údajov

Šikmosť a krabicový graf

Kvartilový koeficient šikmosti

Zisťovanie koeficientu šikmosti

Krabicový graf a kvartilový koeficient

Cavendishove údaje pre meranie hustoty Zeme

Koeficienty šikmosti

Zisťovanie typu šikmosti

Pearsonov mediánový koeficient šikmosti