Súvisiace materiály

Nerovnice

Lekcia sa skladá z

Grafické riešenie kvadratickej nerovnice

Určovanie riešení nerovnice z grafu

Hľadanie vzorca pre kvadratickú funkciu

Hľadanie vzorca pre kvadratickú funkciu

Riešenie sústav nerovníc

Riešenie sústav nerovníc

Riešenia sústavy nerovníc

Prienik a zjednotenie množín riešení

Vyznačovanie prieniku a zjednotenia množín riešení na číselnej osi

Množina riešení obsiahnutá v inej množine

Sústavy nerovníc a kvadratické rovnice s parametrom

Použitie sústav nerovníc

Použitie sústav nerovníc

Kvadratické nerovnice s jednou a s dvoma neznámymi

Kvadratické nerovnice s dvoma neznámymi

Kvadratické nerovnice s dvoma neznámymi

Grafické riešenie sústavy nerovníc

Grafické riešenie sústavy nerovníc

Hľadanie správnej oblasti

Je daný bod riešením sústavy nerovníc?