Súvisiace materiály

Nerovnice

Lekcia sa skladá z

Grafické riešenie kvadratickej nerovnice

Sústava nerovníc

Riešenia sústavy nerovníc

Prienik a zjednotenie množín riešení

Použitie sústav nerovníc na riešenie kvadratických rovníc s parametrom

Kvadratické nerovnice s jednou a s dvoma neznámymi

Grafické riešenie sústavy nerovníc

Nájdite správnu oblasť