Súvisiace materiály

Kinetická teória plynov

Lekcia sa skladá z

Sternov-Gerlachov pokus

Sternov-Gerlachov pokus

Rozbor výsledkov

Sternov-Gerlachov pokus

Rozdelenie molekúl plynu podľa rýchlosti

Rozbor výsledkov

Rozdelenie molekúl plynu podľa rýchlosti

Najpravdepodobnejšia rýchlosť a teplota plynu

Najpravdepodobnejšia rýchlosť a teplota plynu

Najpravdepodobnejšia rýchlosť a teplota plynu

Priemerná rýchlosť

Priemerná kinetická energia

Priemerná rýchlosť a stredná kvadratická rýchlosť

Priemerná rýchlosť molekúl plynu

Zmena hybnosti molekúl plynu

Sila, ktorou pôsobí molekula plynu na stenu nádoby

Sila, ktorou pôsobí molekula plynu na stenu nádoby

Tlak plynu v nádobe

Tlak plynu v nádobe

Stavová rovnica ideálneho plynu (I)

Stavová rovnica ideálneho plynu (II)

Stavová rovnica ideálneho plynu

Keď sú V, T a p konštantné

Stavová rovnica ideálneho plynu