Súvisiace materiály

Tuhé látky z rôznym zložením

Lekcia sa skladá z

Štruktúra kovalentných zlúčenín v tuhom skupenstve

Kryštálová mriežka kovalentných zlúčenín

Príklad jednoduchej molekulovej tuhej látky: oxid uhličitý

Príklad makromolekulovej tuhej látky: oxid kremičitý

Jednoduché molekulové tuhé látky

Tuhé látky s polymérnou štruktúrou

Oxid hlinitý má veľa podôb

Príklady kovalentných zlúčenín s rôznorodými vnútornými štruktúrami

Body topenia jednoduchých molekulových tuhých látok

Fyzikálne vlastnosti tuhých kovalentných látok

Cukor a oxid kremičitý

Kovy

Iónové zlúčeniny

Kovalentné zlúčeniny

Fyzikálne vlastnosti makromolekúl rôznych štruktúr

Látky, ktoré tvoria makromolekulové tuhé štruktúry

Elektrická vodivosť

Výnimočné vlastnosti niektorých makromolekulových tuhých látok

Pridanie fosforu