Súvisiace materiály

Pytagorova veta

Materiál patrí do

Vlastnosti goniometrických funkcií všeobecného uhla. Časť I.