Súvisiace materiály

Vlastnosti goniometrických funkcií. Časť I.

Lekcia sa skladá z

Goniometrické funkcie

Hľadanie hodnôt goniometrických funkcií

Goniometrické funkcie a ich znamienka hodnôt

Znamienka hodnôt goniometrických funkcií - otáčanie v smere hodinových ručičiek

Znamienka hodnôt goniometrických funkcií

Určovanie kvadrantu súradnicovej sústavy

Určovanie znamienka funkcie tangens

Hodnoty funkcií sínus a kosínus

Perióda funkcií sínus a kosínus

Rovnaké hodnoty funkcií sínus a kosínus

Hodnoty funkcie tangens

Perióda funkcie tangens

Pytagorova veta