Materiál patrí do

Vlastnosti goniometrických funkcií. Časť I.