Súvisiace materiály

Vlastnosti goniometrických funkcií všeobecného uhla. Časť I.

Lekcia sa skladá z

Goniometrické funkcie

Znamienka hodnôt goniometrických funkcií

Určovanie znamienok hodnôt goniometrických funkcií

Perióda funkcií sínus a kosínus

Perióda funkcie tangens

Pytagorova veta