Súvisiace materiály

Goniometria ostrého uhla

Lekcia sa skladá z

Uhly v pravouhlom trojuholníku

Pravouhlý trojuholník - protiľahlá strana

Pravouhlý trojuholník - priľahlá strana

Schodisko

Pomery dĺžok strán v pravouhlom trojuholníku

Ďalšie pomery dĺžok strán

Hľadanie hodnôt goniometrických funkcií

Hľadanie hodnôt

Bližší pohľad

Bližší pohľad na sínus

Bližší pohľad na sínus, kosínus a tangens

Veľkosť uhla

Neznáma strana trojuholníka

Hľadanie dĺžok strán v trojuholníku

Hľadanie dĺžok strán v šesťuholníku

Neznámy uhol v trojuholníku

Veľkosť uhla

Hľadanie veľkosti uhla

Hodnoty sínusu, kosínusu a tangensu vybraných uhlov

Hodnoty sínusu, kosínusu a tangensu vybraných uhlov

Vzťahy medzi sínusom a kosínusom

Presné hodnoty sínusu, kosínusu a tangensu pre vybrané uhly

Presné hodnoty sínusu, kosínusu a tangensu pre vybrané uhly

Obvody trojuholníkov - goniometrické funkcie pre vybrané uhly

Strany trojuholníkov - goniometrické funkcie pre vybrané uhly

Obvody trojuholníkov - goniometrické funkcie pre vybrané uhly

Hľadanie veľkostí všetkých uhlov a strán

Riešenie trojuholníkov

Riešenie trojuholníkov