Súvisiace materiály

Kvadratická funkcia. Časť II.

Lekcia sa skladá z

Tvar paraboly

Parabola

Posunutie grafu pozdĺž osi y

Nájdenie kvadratickej funkcie

Posunutie paraboly pozdĺž osi x

Porovnanie parabol

Graf kvadratickej funkcie

Náčrt grafu kvadratickej funkcie

Využitie vlastností paraboly

Načrtnutie paraboly

Basketbalová hra

Kvadratická funkcia a jej graf

Parabola z geometrického hľadiska

Parabola v 3D