Súvisiace materiály

Kvadratická funkcia. Časť I.

Lekcia sa skladá z

Úloha o minimálnom obsahu

Algebraické riešenie

Oplotenie pozemku

Úloha o oplotení

Kvadratická funkcia

Parabola

Koeficient  x  na druhú

Súradnice vrcholu paraboly

Súmernosť paraboly

Využitie vlastností paraboly

Využitie vlastností grafu kvadratickej funkcie

Vrchol paraboly