Súvisiace materiály

Čítanie z grafov lineárnych funkcií

Lekcia sa skladá z

Tajomstvá funkcií

Cena zákuska

Cena zošita

Predpis funkcie

Hmotnosť v librách a v kilogramoch

Libry a kilogramy

Funkcia  y = 2x

Ktoré súradnice sú nesprávne?

Rysovanie grafu funkcie

Chýbajúce súradnice

Graf funkcie  y = ax

Funkcia  y = -2x

Lineárna funkcia y = ax a jej graf pre záporné  a

Graf funkcie  y = ax, pre ľubovoľné  a

Funkcia  y = 2x + 1

Smernica a priesečník

Body na grafe

Lineárna funkcia  y = ax + b

Graf lineárnej funkcie

Predpis a graf funkcie

Dosiahnite hviezdu

Smernica, priesečník a graf

Lineárna funkcia y = ax a jej graf pre a > 0