Súvisiace materiály

Grafy goniometrických funkcií

Lekcia sa skladá z

Graf funkcie sínus

Čítanie vlastností sínusu z grafu

Graf funkcie kosínus

Čítanie z grafu funkcie kosínus

Porovnanie grafov funkcií sínus a kosínus

Graf funkcie tangens