Súvisiace materiály

Použitie grafickej kalkulačky

Lekcia sa skladá z

Goniometrické pomery v pravouhlom trojuholníku

Výška stromu

Určenie dĺžky strany pravouhlého trojuholníka

Goniometrické pomery - maják

Goniometrické pomery - vzdialenosť hviezdy

Určenie veľkosti uhla pravouhlého trojuholníka

Goniometrické pomery - výška Slnka

Goniometrické rovnosti - vyšetrovanie

Hľadanie dlžky periódy

Súčet goniometrických funkcií - vyšetrovanie

Hľadanie vyjadrení goniometrických funkcií

Funkcie

Hľadanie predpisu funkcie