Súvisiace materiály

Kvadratické funkcie, grafy

Lekcia sa skladá z

Príklad kvadratickej funkcie

Voľný pád vo vákuu

Geometrická konštrukcia paraboly

Najjednoduchšie kvadratické funkcie

Najjednoduchšie kvadratické funkcie

Najjednoduchšie kvadratické funkcie

Najjednoduchšie kvadratické funkcie

Kvadratická funkcia s jedným parametrom

Kvadratická funkcia s jedným parametrom

Hľadanie paraboly

Hľadanie paraboly

Kvadratická funkcia s jedným parametrom a konštantnou hodnotou

Kvadratická funkcia s jedným parametrom a konštantnou hodnotou

Hľadanie paraboly

Hľadanie paraboly

Posunutie kvadratickej funkcie v smere osi x

Posunutie kvadratickej funkcie v smere osi x

Posunutie kvadratickej funkcie v smere osi x

Posunutie kvadratickej funkcie

Posunutie kvadratickej funkcie

Posunutie kvadratickej funkcie

Všeobecný tvar kvadratickej funkcie

Všeobecný tvar kvadratickej funkcie

Všeobecný tvar kvadratickej funkcie

Kvadratické funkcie v súčinovom tvare

Kvadratické funkcie v súčinovom tvare

Kvadratické funkcie v súčinovom tvare

Kvadratické funkcie v súčinovom tvare

Kvadratické funkcie v súčinovom tvare

Tri spôsoby zápisu kvadratickej funkcie

Tri spôsoby zápisu kvadratických funkcií

Tri spôsoby zápisu kvadratických funkcií

Tri spôsoby zápisu kvadratických funkcií