Súvisiace materiály

Kvadratické funkcie, grafy

Lekcia sa skladá z

Voľný pád vo vákuu

Funkcie y = x2 a y = -x 2

Funkcie  y = ax 2

Funkcie y = ax2 + q

Funkcie  y = a(x – p)2

Funkcie  y = a(x – p)2 + q

Všeobecný tvar kvadratickej funkcie

Kvadratické funkcie v súčinovom tvare

Kvadratické funkcie v súčinovom tvare

Tri spôsoby zápisu kvadratickej funkcie